بد افزار بایگانی – فراتحلیل نیوز
جاسوس‌افزاری با قابلیت سرقت پیام‌های واتساپ 16 مهر 1397

جاسوس‌افزاری با قابلیت سرقت پیام‌های واتساپ

یک پژوهشگر امنیتی اخیرا بدافزار دیگری را در اندروید کشف کرده که ویژگی‌های جاسوسی زیادی مانند ارسال تاریخچه مرورگر، تصاویر، پایگاه داده واتس‌اپ دارد.