برده بایگانی – فراتحلیل نیوز
شورش بردگان/ تصویری تکان دهنده از شرایط حاکم بر زندانهای آمریکا 21 شهریور 1397
کریس هجز

شورش بردگان/ تصویری تکان دهنده از شرایط حاکم بر زندانهای آمریکا

صدها مرد و زن در زندان های ۱۷ ایالت با امتناع از انجام کار زندان، دست زدن به اعتصاب غذا یا بایکوت کردن وکیل زندان بودن در ازای دستمزد، تلاش دارند این آخرین سنگر برده داری قانونی در آمریکا را ملغی کنند.