برق بایگانی – فراتحلیل نیوز
از تولید یواشکی رمز ارزها تا عقب ماندگی در ارتقای راندمان و اصلاح مصرف 01 بهمن 1399
تحلیلی بر علت خاموشی های اخیر؛ 

از تولید یواشکی رمز ارزها تا عقب ماندگی در ارتقای راندمان و اصلاح مصرف

رد پای غفلت ها و عقب ماندگی ها در ارتقای راندمان نیروگاهی، کاهش و بهینه سازی مصرف گاز در بخش خانگی و نبود عزم جدی در شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز در خاموشی های اخیر دیده می شود.

آیا باد و خودشید می توانند تمام نیاز برق کشور را تامین کنند؟ 11 شهریور 1397

آیا باد و خودشید می توانند تمام نیاز برق کشور را تامین کنند؟

موقعیت جغرافیایی ایران شرایط منحصر به فردی را برای تولید انرژی های نو فراهم کرده است.