برنامه اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ بایگانی – فراتحلیل نیوز
منتقد «مدیران آویزان» چه موضعی درباره دولت دارد؟/ آقای جهانگیری اصراری به حضور شما نیست 11 دی 1397
علاقه جهانگیری به ایفای یک نقش تا ۱۴۰۰

منتقد «مدیران آویزان» چه موضعی درباره دولت دارد؟/ آقای جهانگیری اصراری به حضور شما نیست

معاون اول روحانی این روزها بازهم موضع انتقادی نسبت به برخی از مسائل کشور اتخاذ کرده است که در برخی از این موارد مستقیما به خود دولت باز می گردد.