برنامه نود بایگانی – فراتحلیل نیوز
تیکه پراکنی های اصلاح طلبانه مجری ورزشی در پربیننده ترین برنامه سیما/ جای خالی ۹۰ در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 30 شهریور 1395
وقتی فردوسی پور پای را از گلیم درازتر می کند؛

تیکه پراکنی های اصلاح طلبانه مجری ورزشی در پربیننده ترین برنامه سیما/ جای خالی ۹۰ در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

یکی از اشکالات اساسی در دخالت بی جای فردوسی پور در امور غیر ورزشی این است که در حوزه هایی نظیر فرهنگ، اقتصاد و سیاست هنوز یک برنامه شفاف و بدون خط قرمز وجود ندارد که بتواند بی واسطه خطوط قرمز را کنار گذاشته و هر آنچه که مردم از مسئولان باید بدانند را روی آنتن ببرد.