بسته معیشتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
منابع یارانه ۱۰۰ هزار تومانی از کجا تأمین شد؟/ لزوم شفاف سازی دولت 30 آذر 1399

منابع یارانه ۱۰۰ هزار تومانی از کجا تأمین شد؟/ لزوم شفاف سازی دولت

بر اساس طرح کمک معیشتی کرونایی دولت حدود ۳۰میلیون نفر در چهار ماه باقی‌مانده سال جاری یارانه ۱۰۰هزارتومانی دریافت می‌کنند.