بسیجی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
نخستین صحبت‌های بسیجی اصفهانی پس از درگیری با اراذل و اوباش+ فیلم 21 اسفند 1397

نخستین صحبت‌های بسیجی اصفهانی پس از درگیری با اراذل و اوباش+ فیلم

علیرضا طالبی از بسیجیان عملیات حوزه ۱۳حضرت قمربنی هاشم (ع) اصفهان در حین ماموریت از سوی اراذل و اوباش مجروح شد.