بسیج اساتید اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
رویکرد کلی غرب در مقابل جمهوری اسلامی تغییری نکرده/آمریکا و صهیونیست‌ها به دنبال رخنه در حوزه‌های مختلف 17 آبان 1395
مسؤول سابق بسیج اساتید استان اصفهان:

رویکرد کلی غرب در مقابل جمهوری اسلامی تغییری نکرده/آمریکا و صهیونیست‌ها به دنبال رخنه در حوزه‌های مختلف

مسؤول سابق بسیج اساتید استان اصفهان گفت: آمریکا و صهیونیست‌ها در حوزه جنگ نرم و در حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال رخنه هستند تا با تغییر رفتار و تغییر ساختارها در نظام جمهوری اسلامی به هدف غایی خود که همان براندازی نظام است، دست یابند.