بشاراسد بایگانی – فراتحلیل نیوز
همسر بشار اسد: تمامی پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کردم 27 مهر 1395

همسر بشار اسد: تمامی پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کردم

همسر بشار اسد تأکید کرد که تمامی پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کرده است.