بلخ بایگانی – فراتحلیل نیوز
هلاکت ۳ سرکرده کلیدی طالبان در «بلخ» 21 مهر 1397
مقامات امنیتی افغانستان خبر دادند؛

هلاکت ۳ سرکرده کلیدی طالبان در «بلخ»

مقامات امنیتی افغانستان از کشته شدن سه سرکرده کلیدی طالبان در ولایت بلخ این کشور خبر دادند.