بلوچستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
یونسی چگونه سبد روحانی را از آرای اهل سنت پر کرد؟ 22 اسفند 1397

یونسی چگونه سبد روحانی را از آرای اهل سنت پر کرد؟

مردم کرد، بلوچ و پیروان اقوام و مذاهب، بیشترین رأی را به ایشان دادند. به تعبیری، پیروزی قاطع آقای روحانی، مرهون همین مسئله بود. من چهار سال با آنها در ارتباط بودم، سخنانشان و درددل‌هایشان را می‌شنیدم و از آنها نمایندگی می‌کردم