بمباران حرم امام حسین بایگانی – فراتحلیل نیوز
تصاویری از بمباران حرم امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع)  11 دی 1397
در سالروز اعدام دیکتاتور رژیم بعثی؛ 

تصاویری از بمباران حرم امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) 

مردم عراق در آخرین روز سال میلادی به یاد سالروز اجرای حکم اعدام علیه “صدام حسین” دیکتاتور جنایتکار رژیم بعث می‌افتند که به خاطر ارتکاب جنایت‌های وحشیانه علیه بشریت محکوم به اعدام شد.