بمب بایگانی – فراتحلیل نیوز
از «بمب لیزری» فرانسوی تا «گاز خردل» آلمانی 12 آبان 1397
جنایتکار زیر چتر شیمیایی مدعیان حقوق بشر؛

از «بمب لیزری» فرانسوی تا «گاز خردل» آلمانی

چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی، یک موسسه مرتبط با مسائل نظامی خاورمیانه در پاریس با نام «وزینتال» طی گزارش مبسوطی اعلام کرد از ۲۰۷ شرکت طرف قرارداد با رژیم صدام برای تسلیح شیمیایی ارتش بعثی عراق، ۸۶ شرکت آلمانی بودند.