بنادر بایگانی – فراتحلیل نیوز
آقای آخوندی! هزینه ۳ میلیاردی از بیت‎المال برای یک مستند؟ 26 مهر 1397

آقای آخوندی! هزینه ۳ میلیاردی از بیت‎المال برای یک مستند؟

سازمان بنادرودریانوردی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، مستندی را با عنوان “فانوس” به مدت ۳۰۰دقیقه تهیه و پخش کرده است که اگر آمار آقای آخوندی مبنی بر “هزینه ۱۰ میلیون تومانی ساخت ۱دقیقه ویدئو” را بپذیریم، برای ساخت این مستند ۳ میلیارد تومان هزینه شد.