بنیاد بین المللی غدیر بایگانی – فراتحلیل نیوز
هزینه برنامه‌های بنیاد بین‌المللی غدیر با کمک مردم تأمین می‌شود‌ 29 شهریور 1395
دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر در اصفهان مطرح کرد:

هزینه برنامه‌های بنیاد بین‌المللی غدیر با کمک مردم تأمین می‌شود‌

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر در استان اصفهان گفت: این بنیاد مردمی بوده و هزینه برنامه‌های آن از طریق خیران و مردم تأمین می‌شود و بودجه‌ای در این ارتباط وجود دارد.