بنیاد مستضعفان بایگانی – فراتحلیل نیوز
«فتاح» حریف لکسوس سواری در بنیاد می‌شود؟! 08 مرداد 1398

«فتاح» حریف لکسوس سواری در بنیاد می‌شود؟!

بنیاد مستضعفان برای چه اهدافی راه‌اندازی شده بود؟ این پرسشی است که افکار عمومی بعد از ۴۰ سال از تشکیل این بنیاد در برابر فعالیت ‌های آن مطرح می‌کند.