بن کتاب اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
از فروش ۲۵۶ میلیون تومانی بن کتاب تا فعالیت ۶۳ بانوی اصفهانی در حوزه نشر 16 آبان 1397
نمایشگاه کتاب اصفهان به ایستگاه آخر رسید

از فروش ۲۵۶ میلیون تومانی بن کتاب تا فعالیت ۶۳ بانوی اصفهانی در حوزه نشر

نمایشگاه کتاب اصفهان در حالی به آخرین روز برگزاری‌اش رسیده که استقبال اصفهانی‌ها از این نمایشگاه همچنان در حال افزایش است.