بن کتاب ۹۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
فعلاً هیاهوی بسیار برای هیچ 07 اردیبهشت 1398
خلاصه ۳ روز برگزاری نمایشگاه؛

فعلاً هیاهوی بسیار برای هیچ

علیرغم تلاش‌های بسیار تیم‌های اجرایی، برگزاری این دوره از نمایشگاه کتاب تهران با بی‌نظمی خاصی روبه‌روست. برنامه‌های جنبی نمایشگاه نیز بسیار کم‌رنگ است و بعضاً بدون محتوای چشمگیر.