بهارستان بایگانی – فراتحلیل نیوز
ثبت نام بیش از ۱۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن اصفهان 29 آبان 1400

ثبت نام بیش از ۱۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این استان تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند ابراز داشت: در حال حاضر ثبت نام برای شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده انجام می‌پذیرد همچنین برای متقاضیان تعدادی از شهرها در شهر مجاور تامین زمین شده است.