بهترین مقتل بایگانی – فراتحلیل نیوز
تاریخ اسلام «سُنی» زده است/مقتل «ابی مخنف» تنها مقتل «شیعی» و بسیار دقیق 15 مهر 1395
حجت الاسلام احمد رهدار مطرح کرد:

تاریخ اسلام «سُنی» زده است/مقتل «ابی مخنف» تنها مقتل «شیعی» و بسیار دقیق

حاکمیت و دستگاه خلافت به شیعیان اجازه نقل تاریخ نمی‌داده است، از این رو شاهد برخی تحریفهای تاریخی از سوی اهل سنت در تاریخ هستیم، اهل سنت در تاریخ اسرائیلیات وارد کردند،