بهمن محمدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
جبهه مردمی نیروهای انقلاب جریان عمومی برای مبارزه با فساد را ایجاد می‌کند 16 دی 1395
نماینده ادوار مجلس:

جبهه مردمی نیروهای انقلاب جریان عمومی برای مبارزه با فساد را ایجاد می‌کند

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: مردم تورم پایین را احساس نمی‌کنند و برجام هم که یک مؤلفه مهم و تأثیرگذار در آرا بوده نتایج خوبی نداشته و اعتماد بیش از حد آقایان به آمریکا باعث شده در جامعه اقبال زیادی از رئیس‌جمهور مستقر وجود نداشته باشد.