بودجه حوزه علمیه بایگانی – فراتحلیل نیوز
بودجه بهانه است؛ می خواهند حوزه و فعالیت های دینی را تخریب کنند 02 بهمن 1397
حجت الاسلام سالک

بودجه بهانه است؛ می خواهند حوزه و فعالیت های دینی را تخریب کنند

نماینده مجلس هجمه ها علیه بودجه حوزه را با هدف تخریب حوزه دانست و گفت:بودجه حوزه مگر چقدر بوده که هم آن را کاهش داده اند و حوزه را تخریب می کنند.