بورسیه تحصیلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دیوان عدالت اداری نسبت به باز پس‌گیری حقوق دانشجویان بورسیه اقدام کند 11 دی 1395
نامه جمعی از دانشجویان بورسیه به بهرامی:

دیوان عدالت اداری نسبت به باز پس‌گیری حقوق دانشجویان بورسیه اقدام کند

جمعی از دانشجویان بورسیه در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کردند: این دیوان برای باز پس‌گیری حقوق دانشجویان بورسیه اقدام کند.