بورس نفت بایگانی – فراتحلیل نیوز
هدف عرضه نفت در بورس کسب مرجعیت قیمت گذاری در منطقه/ آمادگی عرضه روزانه نفت در بورس وجود دارد 27 آبان 1397

هدف عرضه نفت در بورس کسب مرجعیت قیمت گذاری در منطقه/ آمادگی عرضه روزانه نفت در بورس وجود دارد

کارشناسان یکی از اهداف فروش نفت در بازار سرمایه را تصاحب قیمت گذاری نفت در منطقه می‌دانند.