بولتن بایگانی – فراتحلیل نیوز
به تهران هشدار می‌دهیم، اما نمی‌خواهیم بجنگیم 17 اردیبهشت 1398

به تهران هشدار می‌دهیم، اما نمی‌خواهیم بجنگیم

جان بولتون می گوید: ما در پی جنگ با ایران نیستیم اما کاملا آماده ایم تا هر گونه حمله ازسوی عوامل ایران بویژه سپاه پاسداران یا دیگر نیروهای نظامی وابسته به ایران را پاسخ دهیم.