بولت بایگانی – فراتحلیل نیوز
سیامند رحمان در کنار اندی‌ماری،بولت و رونالدو قرار گرفت 24 دی 1395
برای دریافت جایزه لاروس،

سیامند رحمان در کنار اندی‌ماری،بولت و رونالدو قرار گرفت

نامزدهای دریافت جایزه لاروس معرفی شدند که در بخش پارالمپیکی‌ها نام سیامند رحمان به چشم می‌خورد.