بوی باران بایگانی – فراتحلیل نیوز
این گروه خشن!/ تأملی در علل ناکارآمدی در رسانه ملی به بهانه سریال سادیستی «عروس تاریکی» 14 شهریور 1398
یادداشت وحید جلیلی در خصوص سریال عروس تاریکی:

این گروه خشن!/ تأملی در علل ناکارآمدی در رسانه ملی به بهانه سریال سادیستی «عروس تاریکی»

وحید جلیلی در یادداشتی در خصوص سریال عروس تاریکی نوشت: «عروس تاریکی» به شایستگی و روشنی محصول برنامه‌ریزی شده جماعتی است که بیش از دو دهه تجربه حاکمیت بر رسانه ملی را دارند.