بیانیه دانشجوئی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اعتراض دانشجویان اصفهانی به تأسیس دانشگاه‌ علوم پزشکی غیرانتفاعی 06 بهمن 1397
در بیانیه‌ای صورت گرفت

اعتراض دانشجویان اصفهانی به تأسیس دانشگاه‌ علوم پزشکی غیرانتفاعی

جمعی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان در بیانیه‌ای نسبت به ارائه مصوبه اجرایی آیین نامە تأسیس مراکز آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی از سوی دولت اعتراض کردند.