بیمه بیکاری بایگانی – فراتحلیل نیوز
برای «بیمه بیکاری» اقدام کنید + تصویر نامه 25 بهمن 1395
در نامه‌ای از سوی هیئت اجرایی کارخانه پلی‌اکریل صورت گرفت

برای «بیمه بیکاری» اقدام کنید + تصویر نامه

هیئت اجرایی کارخانه پلی‌اکریل ایران در نامه‌ای از کارگران این کارخانه خواست تا پایان بهمن‌ماه نسبت به معرفی خود به بیمه بیکاری اقدام کنند.