بینه اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیانیه موسسه بینه پیرو انتشار لیست مساعدتهای شهرداری اصفهان به موسسات فرهنگی 11 آذر 1397

بیانیه موسسه بینه پیرو انتشار لیست مساعدتهای شهرداری اصفهان به موسسات فرهنگی

کارى که قرآنى‌ها امروز در کشور ما میکنند، به‌نظر من یک کار راهبردى و مهم است. امروز جامعه‌ى قرآنى ما، قاریان و حافظان و ترتیل‌کنندگان و بقیّه‌ى کسانى که در این راه تلاش میکنند، در واقع این حرکت راهبردى را دارند انجام میدهند و این بسیار مهم است؛ این‌را باید قدر دانست.