بیکار بایگانی – فراتحلیل نیوز
۱۱ هزار دکتر و مهندس به بیکاران اضافه شدند +جدول 18 مرداد 1398

۱۱ هزار دکتر و مهندس به بیکاران اضافه شدند +جدول

در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، بیش از ۴۷۳ هزار نفر به جمعیت فعال فارغ التحصیلان اضافه شده است. همچنین حدود ۴۶۲ هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۱۱هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است.