بی خانمان بایگانی – فراتحلیل نیوز
رشد بی خانمانی در ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشور سرمایه داری جهان 06 دی 1397
گنوایو لی

رشد بی خانمانی در ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشور سرمایه داری جهان

درتک تک شب های سال ۲۰۱۸ در آمریکا ۵۵۳ هزار نفر بی خانمانی را تجربه می کنند. افراد سفیدپوست در مجموع ۵۴ درصد کل بی خانمان ها را تشکیل می داده اند؛ نیمی از کسانی که بی خانمانی را تجربه می کنند از یکی از این پنج ایالت بوده اند: کالیفرنیا، نیویورک، فلوریدا، تگزاس یا واشنگتن.