تاجگردون بایگانی – فراتحلیل نیوز
تاجگردون از مجلس رفت/گام بعدی؛ ورود قوه قضائیه به پرونده‌های تاجگردون ۱۸ تیر ۱۳۹۹

تاجگردون از مجلس رفت/گام بعدی؛ ورود قوه قضائیه به پرونده‌های تاجگردون

نمایندگان به اعتبارنامه منتخب گچساران رای ندادند و وی از حضور در مجلس جا ماند.

آیا رد اعتبارنامه نمایندگان در مجلس، به معنای تضعیف جایگاه شورای نگهبان است؟/ امام(ره) چرا با وجود شورای نگهبان، مخاطب خود را نمایندگان مجلس قرار دادند؟ ۱۱ تیر ۱۳۹۹

آیا رد اعتبارنامه نمایندگان در مجلس، به معنای تضعیف جایگاه شورای نگهبان است؟/ امام(ره) چرا با وجود شورای نگهبان، مخاطب خود را نمایندگان مجلس قرار دادند؟

برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، قانون چند فیلتر نظارتی را پیش‌بینی کرده که هر فرد باید از همه این فیلترها عبور کند تا بتوان وی را «نماینده» خطاب کرد.