تاکسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس) ۲۹ مهر ۱۳۹۷

اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)

نخستین چیزی که با شنیدن «تاکسی» و «تاکسی سوار شدن» به ذهن ما خطور می کند، خستگی و ملال است. اما همیشه این طور نیست.