تبینن بایگانی – فراتحلیل نیوز
منظور رهبری از خطاهای انقلاب چیست؟ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

منظور رهبری از خطاهای انقلاب چیست؟

رهبرانقلاب در بیانیه گام دوم به آمادگی انقلاب اسلامی برای تصحیح خطاها اشاره فرمودند؛ اما منظور ایشان از خطاهای انقلاب چیست؟