تجربه نوردی بایگانی – فراتحلیل نیوز
دومین رویداد تجربه نوردی تربیتی اصفهان برگزار شد ۰۶ آبان ۱۳۹۵

دومین رویداد تجربه نوردی تربیتی اصفهان برگزار شد

این نشست تخصصی در سه بخش میزگرد باحضور آقایان مهدی کلانتری،مهندس سلطانی زاده و سید فرهاد قادریان ،ارایه سخنرانی آقای محمد قلی رییس کانون دانش پژوهان نخبه و پرسش و پاسخ با حضور مخاطبین برگزار شد.