تحریم نفت بایگانی – فراتحلیل نیوز
گزینه های روی میز ما در برابر تحریم نفتی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزینه های روی میز ما در برابر تحریم نفتی

کارت های آمریکا برای ادامه فشار به ایران اسلامی در حال پایان یافتن و یا رسیدن به حداقل اثربخشی است و پس از این، از سویی رفتن آمریکا به سمت اضمحلال و از سوی دیگر آغاز دوران جدید ایران بزرگ اسلامی خواهد بود.