تحقیق و تفحص بایگانی – فراتحلیل نیوز
جزییات تحقیق و تفحص از خودروسازان/ باز هم با خودروسازان مدارا می‌شود؟ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

جزییات تحقیق و تفحص از خودروسازان/ باز هم با خودروسازان مدارا می‌شود؟

تاکنون چندبار کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان تشکیل شده اما متأسفانه گزارش مؤثری توسط مجلس در این رابطه منتشر نشده است.