تحلیل نمایشگاه کتاب بایگانی – فراتحلیل نیوز
سهم مدافعان حرم از نمایشگاه کتاب/کتب دفاع مقدس در صدر استقبال مخاطبان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سهم مدافعان حرم از نمایشگاه کتاب/کتب دفاع مقدس در صدر استقبال مخاطبان

مسئول غرفه نشر دارخوین: ۵۹ عنوان کتاب در مورد مدافعان است که با استقبال خوبی مواجه شدند. برای مثال در نمایشگاه امسال ۴۰۰۰ هزار نسخه کتاب «مجید بربری» را فروخته شد.