تخفیف کتاب اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
از فروش ۲۵۶ میلیون تومانی بن کتاب تا فعالیت ۶۳ بانوی اصفهانی در حوزه نشر ۱۶ آبان ۱۳۹۷
نمایشگاه کتاب اصفهان به ایستگاه آخر رسید

از فروش ۲۵۶ میلیون تومانی بن کتاب تا فعالیت ۶۳ بانوی اصفهانی در حوزه نشر

نمایشگاه کتاب اصفهان در حالی به آخرین روز برگزاری‌اش رسیده که استقبال اصفهانی‌ها از این نمایشگاه همچنان در حال افزایش است.