تراریخته های غذایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ارشدترین مقام امریکایی که بعد از انقلاب به ایران آمد/نفوذ «مقام بلندپایه امنیتی امریکا» تا سوئیت جناب وزیر ۰۵ مهر ۱۳۹۵

ارشدترین مقام امریکایی که بعد از انقلاب به ایران آمد/نفوذ «مقام بلندپایه امنیتی امریکا» تا سوئیت جناب وزیر

طی روزهای گذشته مراجع عظام تقلید نسبت به جریان اسرائیلی و ایادی نفوذی آنها در داخل، در حوزه تراریخته صراحتاً هشدار دادند. آمد و شد «صهیونیستهای مارک‌دار بین‌المللی» و دیدارهایشان تا سطح وزیر، بر اظهارات روشنگرانه مراجع عظام تقلید صحه می‌گذارد.