تراریخته بایگانی – فراتحلیل نیوز
برخی از بندهای برنامه ششم خطرناک است/ امکان ترور بیولوژیکی با استفاده از محصولات تراریخته وجود دارد 23 مهر 1395
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در اصفهان:

برخی از بندهای برنامه ششم خطرناک است/ امکان ترور بیولوژیکی با استفاده از محصولات تراریخته وجود دارد

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی گفت: همین اعتمادی که در برجام به آمریکا کردیم اکنون وزارت جهاد کشاورزی به بنیاد جهانی غذا کرده است، اگر به اسم محصولات تراریخته یک ترور بیولوژیکی گسترده اتفاق بیافتد چه کسی جوابگوست.

هیچ تراریخته‌‌ای در کشور ارزیابی خطر نشده/ اصلاً ارزیاب تخصصی نداریم/ همه ارزیابی‌ها «خوداظهاری» است 11 شهریور 1395
معاون محیط زیست مطرح کرد:

هیچ تراریخته‌‌ای در کشور ارزیابی خطر نشده/ اصلاً ارزیاب تخصصی نداریم/ همه ارزیابی‌ها «خوداظهاری» است

معاون سازمان محیط زیست و استادتمام بیوتکنولوژی گفت: «هیچ‌گونه ارزیابی خطر تخصصی درباره تراریخته انجام نشده و اصولاً برای این مهم ارزیاب نداریم.»، با این وصف تلاش سؤال‌برانگیز «تاجران تراریخته» برای آزادسازی این محصولات ارزیابی نشده قابل تأمل است.