ترکان بایگانی – فراتحلیل نیوز
در دولت شخصی مانند رئیسی می‌خواهیم ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ترکان:

در دولت شخصی مانند رئیسی می‌خواهیم

در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند.