تفاهم نامه زاینده رود بایگانی – فراتحلیل نیوز
تفاهم استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری پیرامون زاینده‌رود ۰۳ دی ۱۳۹۵
با امضای دو استاندار صورت گرفت

تفاهم استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری پیرامون زاینده‌رود

شیوه‌نامه اجرایی پیشنهادی کمیته ساماندهی نظارت و کنترل بر توزیع آب بخش کشاورزی در آبریز زاینده‌رود با حضور استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری به امضا رسید.