تقلب آیفون بایگانی – فراتحلیل نیوز
آیفون گیت چیست؟ ۲۱ مهر ۱۳۹۷

آیفون گیت چیست؟

Gate به طور خلاصه به یک رسوایی اشاره می‌کند و این یعنی اتفاقی ناگوار برای محصول یا چیزی رخ داده و با چسباندن نام گیت به آن مشکل، از این رسوایی در رسانه‌ها یاد می‌شود.