تنخواه دولتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تنخواه رئیس جمهور ۷۰ میلیارد تومان است +عکس ۰۵ بهمن ۱۳۹۷

تنخواه رئیس جمهور ۷۰ میلیارد تومان است +عکس

سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه اعتبار ۷۰ میلیاردی در اختیار رییس جمهور با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی در ۴ سال اخیر ثابت بوده است، تاکید کرد: بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال آینده ۸ درصد رشد نسبت به سال جاری دارد.