تنگه ابوقریب بایگانی – فراتحلیل نیوز
«تنگه ابوقریب» ما را به خودباوری عمومی می‌رساند ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

«تنگه ابوقریب» ما را به خودباوری عمومی می‌رساند

این فیلم از نظر بسیاری از متخصصان عرصه سینما، یک نوآوری در گونه فیلم‌های سینمایی ایران به حساب می‌آید و از همین رو نمی‌توان آن را با استانداردهای سینمای ایران قیاس کرد.