تهاجم فرهنگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
نقش نابسامانی بسترهای اقتصادی و اجتماعی در قانون گریزی ۲۱ دی ۱۳۹۵
قانون‌گریزی؛ محصول هزینه پایین یا تغییر رفتار افراد جامعه

نقش نابسامانی بسترهای اقتصادی و اجتماعی در قانون گریزی

یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه در رابطه با ریشه‌های قانون گریزی بیان کرد: ریشه اصلی پدیده قانون‌گریزی را باید در بحث آموزش، مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد.

انحراف اخلاقی و رفتاری معضل اصلی نوجوانان و جوانان است ۰۴ دی ۱۳۹۵
کارشناس مسائل تربیتی:

انحراف اخلاقی و رفتاری معضل اصلی نوجوانان و جوانان است

کارشناس مسائل تربیتی گفت: اکثر نوجوانان و جوانان در جامعه ما انحراف عقیدتی ندارند بلکه انحراف کرداری و رفتاری معضل اصلی آن‌هاست.

شورای عالی انقلاب فرهنگی مظاهر تهاجم فرهنگی را شناسایی کرده است ۱۷ آذر ۱۳۹۵
غلامعلی حداد عادل :

شورای عالی انقلاب فرهنگی مظاهر تهاجم فرهنگی را شناسایی کرده است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مظاهر و مصادیق تهاجم و شبیخون فرهنگی را در همه ابعاد مانند فضای مجازی شناسایی و آسیب شناسی کرده است.

پروژه شکست خورده جم در جذب چهره‌های سینمای ایران ۲۵ مهر ۱۳۹۵
هیچ بازیگر مطرحی جذب شبکه‌های ماهواره‌ای نشده است

پروژه شکست خورده جم در جذب چهره‌های سینمای ایران

پس از فراز و نشیب‌های اخبار مرتبط با مهاجرت تعدادی از بازیگران نه چندان مطرح به شبکه ماهواره‌ای جم و فروکش کردن تقریبی این مسئله، شاید بتوان حاصل پروژه جذب بازیگر شبکه جم را شکست خورده تلقی کرد.