توافق بایگانی – فراتحلیل نیوز
سوریه با آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه موافقت کرد ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
سانا خبر داد

سوریه با آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه موافقت کرد

خبرگزاری سوریه از توافق نظام سوریه با آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه خبر داد.