تورغوزاباد بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازرسان آژانس از «انبار اتمی» در تورقوزآباد بازدید کردند! ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

بازرسان آژانس از «انبار اتمی» در تورقوزآباد بازدید کردند!

رویترز مدعی شد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته از «انبار اتمی» مورد اشاره نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جنوب تهران بازدید کردند.